Vanliga frågor & svar

En dashboard är en visualisering av den mest väsentliga informationen som krävs för att uppnå ett eller flera mål, samlad på en skärm för optimal bevakning. Läs  mer

Alla organisationer har ett syfte till varför de existerar. Ledningen ska sträva efter att uppfylla detta syfte genom att sätta upp tydliga mål. Med målstyrning har man löpande uppföljningar av nuläget i relation till målen. Med Enhanza Dashboard kan detta ske i realtid. Läs mer

Att förmedla en gemensam riktning för organisationen är en stor utmaning för alla ledare. Enhanza Dashboard ger medarbetarna aktuella svar på de tre viktiga frågorna: Vart ska vi? Vad krävs för att nå dit? Vart befinner vi oss just nu?

Varje organisation och dess behov är unikt. För att inte begränsa vårt erbjudande i fixerade strukturer tar vi fram anpassade lösningar och offerter för varje kund. Kontakt oss för offert.

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss!