Verksamhetsutveckling

Syftet med en fungerande målstyrning är att nå sina strategiska mål så effektivt, snabbt och med en så hög kvalité som möjligt.

Därför är verksamhetsutveckling nära kopplat till målstyrning. På Enhanza har vi ett processbaserat synsätt på både målstyrning och verksamhetsutveckling.


Projektledarstyrda processer

På ett projektkontor är det extra svårt och extra viktigt att ha koll på processerna. Här beskriver jag varför och hur. Läs mer

Projekt i matrisorganisation

En fungerande matrisorganisation förutsätter en stark projektorganisation med en kommunicerad och etablerad process. Läs mer

Skapa engagemang genom delaktighet

Den arbetsgivare som tvingar entusiastiska medarbetare att upprätthålla byråkrati i en mindre fungerande organisation, utan möjlighet att påverka den, kommer antingen se dem förlora sin arbetsglädje eller lämna arbetsplatsen. Läs mer

Sluta göra tidsplaner!

Tidsplaner betyder inget, tidsplanering betyder allt. Läs mer

Skapa en lyckad projektportfölj

Projektportföljen skapar sammanhang och överblick över flera projekt. Den tjänar som beslutsunderlag för ledning samt som forum för kontinuerlig dialog och gemensam syn för samtliga inblandade. Läs mer

Vikten av att visualisera i projekt

Jag har satt ihop tre steg för en lyckad kommunikation av definitioner genom visualisering: definiera, visualisera och kommunicera. Läs mer

Marknadsföring på internet

Webben och sökmotorerna har vänt upp och ner på den klassiska marknadsföringen. Idag handlar det inte längre om att förmedla ett budskap utan om att skapa en dialog med sin marknad. Läs mer