Experter varnar för bostadsbubbla. Följ bostadsmarknaden live på Enhanza.

Sverige bedöms vara ett av de länder i världen som har störst risk att drabbas av ett stort prisfall på bostäder. Det visar en studie av ekonomen Niraj Shah som Bloomberg Economics rapporterar om. Läs mer

Kartlägg aktiviteterna som skapar värde för kunden

Ett företags existensberättigande börjar och slutar med kunden. Kunden har ett behov som företaget måste kunna tillfredsställa. I en processkartläggning definieras vilka aktiviteter som krävs för att lyckas med det. Läs mer

Systematisera återkommande aktiviteter

När en samling aktiviteter utförs i en viss följd kallas det ”process”. 

Vi är omgivna av processer, både på arbetet och på fritiden. Oftast tänker vi inte på dem och ännu mer sällan kartlägger vi dem. Men genom att synliggöra processerna öppnar sig stora fördelar. Läs mer