Inlägg

Systematisera återkommande aktiviteter

När en samling aktiviteter utförs i en viss följd kallas det ”process”. 

Vi är omgivna av processer, både på arbetet och på fritiden. Oftast tänker vi inte på dem och ännu mer sällan kartlägger vi dem. Men genom att synliggöra processerna öppnar sig stora fördelar. Läs mer

Projektledarstyrda processer

På ett projektkontor är det extra svårt och extra viktigt att ha koll på processerna. Här beskriver jag varför och hur. Läs mer

Projekt i matrisorganisation

En fungerande matrisorganisation förutsätter en stark projektorganisation med en kommunicerad och etablerad process. Läs mer