Inlägg

Projektledarstyrda processer

På ett projektkontor är det extra svårt och extra viktigt att ha koll på processerna. Här beskriver jag varför och hur. Läs mer

Projekt i matrisorganisation

En fungerande matrisorganisation förutsätter en stark projektorganisation med en kommunicerad och etablerad process. Läs mer

Sluta göra tidsplaner!

Tidsplaner betyder inget, tidsplanering betyder allt. Läs mer

Skapa en lyckad projektportfölj

Projektportföljen skapar sammanhang och överblick över flera projekt. Den tjänar som beslutsunderlag för ledning samt som forum för kontinuerlig dialog och gemensam syn för samtliga inblandade. Läs mer

Vikten av att visualisera i projekt

Jag har satt ihop tre steg för en lyckad kommunikation av definitioner genom visualisering: definiera, visualisera och kommunicera. Läs mer