Visualisering

Vad är en dashboard?

Data är dagens guld. De flesta företag sitter på en guldgruva av insikter, möjliga genom data som deras system redan producerat. Ett kraftfullt sätt att tillgängliggöra insikter ur data är med en dashboard. Men vad är en dashboard? På Enhanza använder vi följande definition: En dashboard är en (1) visualisering av den mest väsentliga (2) …

Vad är en dashboard? Read More »

Systematisera återkommande aktiviteter

När en samling aktiviteter utförs i en viss följd kallas det ”process”.  Vi är omgivna av processer, både på arbetet och på fritiden. Oftast tänker vi inte på dem och ännu mer sällan kartlägger vi dem. Men genom att synliggöra processerna öppnar sig stora fördelar.

Scroll to Top