Systematisera återkommande aktiviteter

När en samling aktiviteter utförs i en viss följd kallas det ”process”.  Vi är omgivna av processer, både på arbetet och på fritiden. Oftast tänker vi inte på dem och ännu mer sällan kartlägger vi dem. Men genom att synliggöra processerna öppnar sig stora fördelar.