Ekonomisk uppföljning åt Försvarsmakten

Om

Sveriges Veteranförbundet (SVF) är en intresseorganisation som tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. De finansieras företrädesvis av Försvarsmakten och har Prins Carl Philip som höge beskyddare.

Behovet
Förbundets Generalsekreterare, MariAnne Boström, efterlyste en automatiskt återrapportering till organisationens styrelse samt finansiären Försvarsmakten. Tidigare lade man löpande ner åtskilliga timmar på att samla siffror från olika system och sedan sammanställa dem i olika rapporter.

Lösningen
Enhanza integrerade mot organisationens olika system för bokföring, budgetering och prognos. Vi utvecklade vidare en rapport i Google Data Studio som automatiskt hölls uppdaterad.

“Arbetet med Enhanza har varit ett av de enklaste samarbeten jag varit med om – och det snabbaste att få det vi ville ha.”
MariAnne Boström, Generalsekreterare, Sveriges Veteranförbundet

Scroll to Top