Jon Shubeli

”Verksamhetsutveckling är min passion, visualisering är min metod.”

målstyrning-styrkort-verktyg–för–beslutsstöd