Kartlägg aktiviteterna som skapar värde för kunden

Ett företags existensberättigande börjar och slutar med kunden. Kunden har ett behov som företaget måste kunna tillfredsställa. I en processkartläggning definieras vilka aktiviteter som krävs för att lyckas med det.

Vissa aktiviteter behöver utföras för att ta kunden från ”i behov” till ”tillfredsställd” – från ”hungrig” till ”mätt”. Ett behov kommer in i företaget och en lösning som möter det behovet kommer ut på andra sidan. Det som företaget gör däremellan är deras affärsidé. I en processkartläggning kallas den övergripande aktiviteten för ”huvudprocess”.

Som ett exempel är Enhanzas affärsidé (huvudprocess):

Utveckla organisationer genom mätbara och (be)ständiga förbättringar som skapar mer värde och ger nöjdare kunder”.

När huvudprocessen (affärsidén) är definierad delas den upp i delprocesser. För Enhanza är dessa:

  1. Försäljning
  2. Utveckling
  3. Förvaltning/service

På en mer detaljerad nivå börjar de konkreta aktiviteterna definieras. Aktiviteter är något man gör och de bör därför alltid börja med ett verb, till exempel ”Marknadsför…”.

Även det som triggar aktiviteten och resultatet som kommer ut av den definieras. Ibland kallas de objekt in/ut.

De mer detaljerade delarna av processen riktar sig oftast till de som ska utföra de aktuella aktiviteterna. Men huvud- och delprocesserna bör alla i organisationen vara väl förtrogna med.

Processen bör dokumenteras på ett sätt som gör den tillgänglig och enkel uppdatera. Vi på Enhanza hjälper gärna till med er processkartläggning.

Scroll to Top