Marknadsföring på internet

Webben och sökmotorerna har vänt upp och ner på den klassiska marknadsföringen. Idag handlar det inte längre om att förmedla ett budskap utan om att skapa en dialog med sin marknad.

Jag kommer nedan förmedla huvuddelarna av detta nya fenomen. Om du håller på med någon form av marknadsföring eller försäljning tror jag att du kommer få en del nya tankar.

do-it-wrong-quicklyMycket kommer från en av böckerna i ämnet jag läst, ”Do It Wrong Quickly” av Mike Moran.

Förr pratade man om de fyra ”P:ena” i samband med marknadsföring:

  • Product
  • Price
  • Placement
  • Promotion.

I dagens digitala värld har de kompletterats med (inte ersatts av) tre ”R”:

  • Real
  • Relevant
  • Responsive

Real

Idag fattas 80% av köpbesluten på internet. Letandet efter informationen börjar oftast i en sökmotor och slutar på en hemsida med produktinformation.

Sättet som kunderna söker information och fattar beslut har förändrats. Men kunderna har inte själva förändrats, som människor. De vill fortfarande inte göra affärer med en maskin. Men samtidigt vill de inte heller åka och hälsa på er. Därför gäller det att göra deras upplevelse så äkta och mänsklig som möjligt (real). Det måste synas riktiga människor (från ert företag, inga sliskiga känslobilder från en bildbyrå) och kommunikationen måste vara personlig.

Detta är huvudtanken bakom Elot Supportforum, en av Enhanzas kunder. Det är ingen tillfällighet att varje supportforum han en bild på den som svarar på frågorna. I t.ex. Hide-a-lite Supportforum sker en personlig diskussion mellan Hide-a-lites riktiga anställda och besökarna samt mellan besökarna själv. Även om diskussionen är personlig så är det tusentals som finner den intressant och läser den i efterhand.

Responsiv

Alla människor vill bli lyssnade på, även när de befinner sig på nätet. Som nämnts ovan handlar dagens marknadsföring om att skapa en dialog, inte att förmedla ett budskap. Dialogen om dig och dina produkter pågår vare sig du väljer att delta eller inte, är det då inte bättre att delta och få chansen att ge din bild.

På nätet sker allt fort. Det håller inte att vänta ett dygn, eller ens några timmar, med att svara på ett mejl. När den potentiella kunden vill ha något vill han/hon ha det där och då. Det är ingen tillfällighet att fler och fler webbutiker har långa öppettider för kundtjänst och inför chattfunktioner. De har förstått hur viktigt det är att vara responsiv.

Relevant

Googles storhet vilar på en enda egenskap, något de gör bättre än alla andra – de vet hur man levererar relevanta svar på var besökarna letar efter.

I marknadsföring håller det inte längre att hitta på ännu fler sätt att störa människor med irrelevanta erbjudande. Istället för att söka upp dem måste vi lära oss finnas där de söker efter det vi erbjuder. Betydelsen av varumärket sjunker. Kunderna går inte längre till sin favoritbutik när de ska handla, de går till sin favoritsökmotor som Google, Prisjakt eller Amazon.

Scroll to Top