Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Enhanza AB

För Enhanza AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Enhanza AB:s verksamhet är Enhanza AB personuppgiftsansvarig. (5568341753, Klappervägen 9, 187 50 Täby).

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak de uppgifter som du angivit till oss i samband med intresseanmälan eller registrering i något av våra tekniska plattformar. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna föra en dialog med dig samt tillhandahålla de tjänster som du efterfrågat från oss.

När du väljer att ansluta med någon av våra integrationer till Google Looker Studio använder vi din e-postadress (Google) för att filtrera den data som du ska ha tillgång till. Du godkänner då också att vi hämtar data från Google Bigquery till din rapport i Looker Studio.

Vi använder Google Analytics för att mäta och analysera trafiken i våra webbplattformar. Vidare detaljer kring exakta ”cookies” redovisas i samband med att du får möjlighet att acceptera dem eller inte.

 

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för datalagring och applikationer för marknadsföring. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

 

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Jon Shubeli (jon@enhanza.se) som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Scroll to Top