MÅLSTYRNING

ENHANZA EKOSYSTEM

Vi kan erbjuda en komplett lösning för målstyrning – från er strategi till visuell målstyrning i realtid.

Vi kallar det Enhanza Ekosystem, eftersom den kan integreras mot processutveckling och ständiga förbättringar.

1
2
3
4
5
1

Vart ska vi?

2

När är vi där?
(mätbart mål)

3

Hur går det?

4

Varför går det så?

5

Kan vi göra något annorlunda?

Strategisk målstyrning

i teori och praktik

  • Utgå ifrån organisationens strategi

Strategisk målstyrning utgår alltid från strategin. Den svarar på organisationens mest grundläggande fråga: Vart ska vi?

“Strategi är beslut om grundläggande långsiktiga mål för en verksamhet, samt anpassning av insatser och allokering av resurser för att nå dessa mål. ” – Chandler

  • Definiera mätbara mål

Utifrån strategin kan du definiera mätbara mål. Vad ska ha åstadkommits för att vi ska anses ha genomfört vår strategi? Våga välja ett fåtal konkreta mål. Om man styr på allt så styr man på inget. Skilj på målstyrning och kontrollmätning (rapporter).

  • Lista aktiviteter

Därefter listar du aktiviteterna som behöver utföras för att nå målet. Om aktiviteterna är återkommande bör de organiseras i en processbeskrivning.

  • Kommunicera med styrkort

Kommunicera tydligt ut strategi och mål till alla som förväntas bidra. Med en dashboard (styrkort) kan alla få en samlad bild av organisationens eller avdelningens gemensamma mål.

Så här skapar du en effektiv dashboard

  • Anslut datakällor

Genom att ansluta styrkortet till relevanta datakällor kan alla berörda ständigt se hur resultatet av utfört arbete bidragit i strävan att nå målen. Med Enhanza Dashboard visas denna data i realtid.

Läs mer om att ansluta datakällor

  • Följ upp

Börja alla möten med en gemensam uppföljning genom att ställa frågan: Hur går det?
Gör en analys tillsammans och försök att besvara frågan: Varför går det så?
Fortsätt ställ frågan “varför” tills ni kommer till grundorsaken.

  • Förbättra

Använd slutsatserna för att förbättra processen och aktiviteterna.
Utifrån slutsatserna kan ni besluta om konkreta och förbättrade aktiviteter för att nå målet.
Återkom hela tiden till strategin.

Vill du bli uppringd?

…eller använd vårt kontaktformulär.