Vad är en dashboard?

Data är dagens guld. De flesta företag sitter på en guldgruva av insikter, möjliga genom data som deras system redan producerat. Ett kraftfullt sätt att tillgängliggöra insikter ur data är med en dashboard. Men vad är en dashboard?

På Enhanza använder vi följande definition:

En dashboard är en (1) visualisering av den mest väsentliga (2) informationen som krävs för att uppnå ett eller flera (3) mål, samlad på (4) en skärm för optimal (5) bevakning.

Ur boken: ”Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data” av Stephen Few

Nedan benar jag ut de olika delarna i definitionen.

1. Visualisering

Informationen måste visualiseras på ett sätt som den mänskliga hjärnan enkelt kan förstå och ta till sig. Den ska snabbt kunna relateras till annan information och uppsatta mål. För detta krävs kunskap om mänsklig iakttagelseförmåga.

2. Mest väsentliga

Vad som är den mest väsentliga informationen beror bland annat på processen, mottagaren och syftet. Detta utreds lämpligast tillsammans med ledningen och processansvarige.

3. Mål

En dashboard är ett verktyg för att nå uppsatta mål och tydliggöra var fokus bör läggas. All information bör därför relateras till ett mål.

4. En skärm

Som en följd av begränsningarna i den mänskliga iakttagelseförmågan bör all övergripande information vara synlig på en skärm, utan att behöva bläddra eller klicka sig vidare.

5. Bevaka

En dashboard visar en aktuell lägesrapport över organisationen och bör därför presenteras på ett sätt och på en plats som gör den enkel att bevaka. Det kan vara en storbildskärm i kontorslandskapet och en iPad i köket.

Scroll to Top