Dashboards till Beraja Medical Institute i Miami

Beraja Medical Institute är en anrik ögonklinik i Miami som funnits i över 30 år. Deras VD Santiago Rivera önskade en mer övergripande kontroll över verksamheten och dess dryga 100 anställda.

Lösningen

Enhanza tog helhetsansvar för datahantering till visualisering.

  • Samordnade data från finanser, kundtjänst, operationer och kundnöjdhet på ett ställe.
  • Satte upp processer och manualer för hur datan löpande skulle hanteras av personalen.
  • Utvecklade sju interaktiva dashboards till olika intressenter hos kliniken.

 


 

Santiago RiveraEnhanza has made our dashboards stand out from the crowd. We are very pleased with the most superior customer experience.

Santiago Rivera, CEO, Beraja Medical Institute

Scroll to Top