Enhanza Dashboard ®

- Jämför mål med nuläge

- Anslut alla datakällor

- Dela med alla berörda

Vad är en dashboard?

“En dashboard är en visualisering av den mest väsentliga information som krävs för att uppnå ett eller flera mål, samlad på en skärm för optimal bevakning.” [Läs mer]

Funktioner och fördelar

med Enhanza Dashboard ®

 • dashboard

Dashboard

 • Övervaka organisationen på en skärm.
 • Jämför mål med nuläge i realtid.
 • Förmedla en bild till alla berörda.

Mobil

Hela organisationen i fickan.

 • Alltid tillgång till senaste informationen.
 • Full funktionalitet i miniformat.
 • Perfekt för chefer i farten.
 • datakallor-dashboard

Datakällor

Anslut alla typer av datakällor:

 • De flesta typer av databaser.
 • Dropbox, Drive, Box, FTP/SFTP m.fl.
 • Google Analytics, Salesforce, 100+.
 • REST och SOAP API.

Realtid

Live koppling mot datakällorna.

 • Fatta rätt beslut med senaste informationen.
 • Skapa drivande säljtävlingar.
 • Målstyr organisationen live.

Design och layout

 • Använd din grafiska profil.
 • Lägg till och ta bort moduler.
 • Flytta och ändra storlek på moduler.

Dela

 • Mejla pdf automatiskt.
 • Ladda ner en modul eller dashboard
  (PDF, bild eller Excel).
 • Dela en URL  – med eller utan lösenord.
 • Publicera på hemsida eller intranät.
 • Unikt innehåll för varje användare.

Anpassa

Anpassa innehållet ner till individnivå med avancerade filter och segmentering.

 • Segmentera för avdelning, säljare etc.
 • En dashboard till alla era kunder.
 • Filtrera med rullista, datum eller sökfält.

Mobil

Hela organisationen i fickan.

 • Alltid tillgång till senaste informationen.
 • Full funktionalitet i miniformat.
 • Perfekt för chefer i farten.

Design och layout

 • Använd din grafiska profil.
 • Lägg till och ta bort moduler.
 • Flytta och ändra storlek på moduler.
 • datakallor-dashboard

Datakällor

Anslut alla typer av datakällor:

 • De flesta typer av databaser.
 • Dropbox, Drive, Box, FTP/SFTP m.fl.
 • Google Analytics, Salesforce, 100+.
 • REST och SOAP API.
 • dashboard

Dashboard

 • Övervaka organisationen på en skärm.
 • Jämför mål med nuläge i realtid.
 • Förmedla en bild till alla berörda.

Realtid

Live koppling mot datakällorna.

 • Fatta rätt beslut med senaste informationen.
 • Skapa drivande säljtävlingar.
 • Målstyr organisationen live.

Dela

 • Mejla pdf automatiskt.
 • Ladda ner en modul eller dashboard
  (PDF, bild eller Excel).
 • Dela en URL  – med eller utan lösenord.
 • Publicera på hemsida eller intranät.
 • Unikt innehåll för varje användare.

Anpassa

Anpassa innehållet ner till individnivå med avancerade filter och segmentering.

 • Segmentera för avdelning, säljare etc.
 • En dashboard till alla era kunder.
 • Filtrera med rullista, datum eller sökfält.

Vill du bli uppringd?

…eller använd vårt kontaktformulär.

Vad är en dashboard?

Visualisering

Informationen måste visualiseras på ett sätt som den mänskliga hjärnan enkelt kan förstå och ta till sig. Den ska snabbt kunna relateras till annan information och uppsatta mål. För detta krävs kunskap om mänsklig iakttagelseförmåga.

Mest väsentliga

Vad som är den mest väsentliga informationen beror bland annat på processen, mottagaren och syftet. Detta utreds lämpligast tillsammans med ledningen och processansvarige.

Mål

En dashboard är ett verktyg för att nå uppsatta mål och tydliggöra var fokus bör läggas. All information bör därför relateras till ett mål.

En skärm

Som en följd av begränsningarna i den mänskliga iakttagelseförmågan bör all övergripande information vara synlig på en skärm, utan att behöva bläddra eller klicka sig vidare.

Bevaka

En dashboard visar en aktuell lägesrapport över organisationen och bör därför presenteras på ett sätt och på en plats som gör den enkel att bevaka. Det kan vara en storbildskärm i kontorslandskapet och en iPad i köket.

Enhanza Dashboard

Enhanza har kraftfulla verktyg och erfarna människor inom målstyrning. Vi har hjälpt företag nå sina mål sedan 2007. Anlita oss för säkra hela flödet från strategi till målstyrning. Kontakta oss