“En dashboard är en visualisering av den mest väsentliga information som krävs för att uppnå ett eller flera mål, samlad på en skärm för optimal bevakning.”

Visualisering

Informationen måste visualiseras på ett sätt som den mänskliga hjärnan enkelt kan förstå och ta till sig. Den ska snabbt kunna relateras till annan information och uppsatta mål. För detta krävs kunskap om mänsklig iakttagelseförmåga.

Mest väsentliga

Vad som är den mest väsentliga informationen beror bland annat på processen, mottagaren och syftet. Detta utreds lämpligast tillsammans med ledningen och processansvarige.

Mål

En dashboard är ett verktyg för att nå uppsatta mål och tydliggöra var fokus bör läggas. All information bör därför relateras till ett mål.

En skärm

Som en följd av begränsningarna i den mänskliga iakttagelseförmågan bör all övergripande information vara synlig på en skärm, utan att behöva bläddra eller klicka sig vidare.

Bevaka

En dashboard visar en aktuell lägesrapport över organisationen och bör därför presenteras på ett sätt och på en plats som gör den enkel att bevaka. Det kan vara en storbildskärm i kontorslandskapet och en iPad i köket.

Enhanza Dashboard

Enhanza har kraftfulla verktyg och erfarna människor inom målstyrning. Vi har hjälpt företag nå sina mål sedan 2007. Anlita oss för säkra hela flödet från strategi till målstyrning. Kontakta oss

Vill du också få en bättre kontroll, tydligare översikt och en effektivare målstyrning av din organisation?