Styr effektivt med målstyrning

1. Utgå ifrån organisationens strategi

Effektiv målstyrning utgår alltid från strategin. Den svarar på organisationens mest grundläggande fråga: Vart ska vi?

“Strategi är beslut om grundläggande långsiktiga mål för en verksamhet, samt anpassning av insatser och allokering av resurser för att nå dessa mål. ”
– Alfred Chandler

2. Definiera mätbara mål

Utifrån strategin kan du definiera mätbara mål. Vad ska ha åstadkommits för att du ska anses ha genomfört er strategi? Våga välja ett fåtal konkreta mål. Om man styr på allt så styr man på inget. Skilj på målstyrning och kontrollmätning (rapporter).

Därefter listar du aktiviteterna som behöver utföras för att nå målet. Om aktiviteterna är återkommande bör de organiseras i en processbeskrivning.

3. Kommunicera med styrkort

Kommunicera tydligt ut strategi och mål till alla som förväntas bidra. Med en dashboard (styrkort) kan alla få en samlad bild av organisationens eller avdelningens gemensamma mål.

Genom att ansluta styrkortet till relevanta datakällor kan alla berörda ständigt i realtid se hur resultatet av utfört arbete bidragit i strävan att nå målen. Kontakta oss om du önskar hjälp med detta.

4. Följ upp och analysera

  • Börja alla möten med en gemensam uppföljning genom att ställa frågan: Hur går det?
  • Gör en analys tillsammans och försök att besvara frågan: Varför går det så?
  • Fortsätt ställ frågan ”varför?” tills ni kommer till grundorsaken.

5. Förbättra

Använd slutsatserna för att förbättra processen och aktiviteterna.
Utifrån slutsatserna kan ni besluta om konkreta och förbättrade aktiviteter för att nå målet.

Återkom hela tiden till strategin.


ENHANZA MÅLSTYRNING ®
Fokuserad och mätbar förbättring

Scroll to Top