SEVR Business Intelligence

SEVR Business Intelligence är vår mest använda partner för konsulthjälp med Microsoft Power BI och Excel. Nedan beskriver de själva sin verksamhet.

Insikter och underlag för beslutsfattande

Business Intelligence (BI) är en term som används för att beskriva tekniker och processer för att samla in, analysera och presentera data med syftet att generera insikter och underlag för beslutsfattande. Vi på SEVR BI är specialister inom design och implementering av skräddarsydda BI-lösningar, där vi sätter fokus på att uppfylla våra kunders verksamhetsspecifika mål och utmaningar för att bidra till bättre beslutsfattande och värdefulla insikter.

Vilka är SEVR?

SEVR Business Intelligence är del av SEVR Group. SEVR Group är ett kunskapshus med en heltäckande lösning för ekonomifunktionen. Vi har ett brett tjänsteutbud som innefattar bland annat:

 • Interm och rekrytering
 • CFO-stöd
 • Kvalificerad rådgivning inom M&A, börsnoteirngar, IPO-readiness
 • Redovisning, löner och ekonomistyrning
 • Koncernredovsining
 • Kvalificerat stöd inom ägarfrågor inklusive skatt
 • Business Intelligence

Arbetsgång

 1. Planeringsfas
  • Identifiera kundens behov
  • Undersöka datakällor
  • Workshop/demo
 2. Datainhämtning
  • Säkerställa flödet av indata
  • Validera data
  • Vi bygger klart datamodell
 3. Leverans
  • Utbildning på BI lösningen med kunden
  • Gå igenom uppdateringsfrekvens

Kontakt

Fredrik Albihn,
Konsult BI
Fredrik.albihn@sevr.se
0721 74 66 77

Filip Jarneving,
Konsult BI
Filip.jarneving@sevr.se
0727 33 21 39

Scroll to Top