Verksamhetsutveckling

Syftet med en fungerande målstyrning är att nå sina strategiska mål så effektivt, snabbt och med en så hög kvalité som möjligt.

Därför är verksamhetsutveckling nära kopplat till målstyrning. På Enhanza har vi ett processbaserat synsätt på både målstyrning och verksamhetsutveckling.

Projektledarstyrda processer

På ett projektkontor är det extra svårt och extra viktigt att ha koll på processerna. Här beskriver jag varför och hur.

Projekt i matrisorganisation

En fungerande matrisorganisation förutsätter en stark projektorganisation med en kommunicerad och etablerad process.

Skapa en lyckad projektportfölj

Projektportföljen skapar sammanhang och överblick över flera projekt. Den tjänar som beslutsunderlag för ledning samt som forum för kontinuerlig dialog och gemensam syn för samtliga inblandade.

Scroll to Top