Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Syftet med en fungerande målstyrning är att nå sina strategiska mål så effektivt, snabbt och med en så hög kvalité som möjligt.

Därför är verksamhetsutveckling nära kopplat till målstyrning. På Enhanza har vi ett processbaserat synsätt på både målstyrning och verksamhetsutveckling.

Styr effektivt med målstyrning

1. Utgå ifrån organisationens strategi Effektiv målstyrning utgår alltid från strategin. Den svarar på organisationens mest grundläggande fråga: Vart ska vi? “Strategi är beslut om grundläggande långsiktiga mål för en verksamhet, samt anpassning av insatser och allokering av resurser för att nå dessa mål. ” – Alfred Chandler 2. Definiera mätbara mål Utifrån strategin kan du …

Styr effektivt med målstyrning Read More »

Scroll to Top